سخن آشنا

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست/ که آشنا سخن آشنا نگه دارد...

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست/ که آشنا سخن آشنا نگه دارد...

آخرین مطالب

در میان فارسی زبانان گروهی بودند که به حق هدایت می‌کردند و به آن عدالت می‌ورزیدند؛ حکیمان و دانشورانی که هیچ شباهتی با مجوس نداشتند...

"شیخ شهاب الدین سهروردی؛ شیخ الاشراق"

+ ما را به قلم خلق نموده اند، به آن آغشته اند و آزموده اند... در روز جزا هم ما را به قلم بازخواست کنند و به قلم ببخشایندمان... به حکم آنکه فرمود: «نون. والقلم...» به قداست قلم، عفو کنند سطور اشتباهیمان را...